🌼 Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở huyện Ea Súp lần thứ II năm 2024 🌼

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường chọ 2 học sinh đi tham gia dự thi vẽ tranh cấp huyện và đạt công nhận.